Galex je kompanija koja već dugi niz godina kvalitetno i efikasno snabdeva svoje klijente sa najkvalitetnijom robom iz oblasti građevinarstva , a takođe pruža i najrazličitije vrste usluga vezano za građevinske poslove.

Više
o nama

Galex doo

Preduzece Galex doo postoji od 2001. god sa sedistem u Rači. Naše preduzeće odlikuje postepen i stabilan rast, pouzdanost i domaćinski odnos prema potrošačima i zaposlenima. Galex d.o.o. nastao je kao težnja osnivača (partnera), da u raznim poslovima svoje aktivnosti, trgovinu, investicije i ostale delatnosti objedine i tržištu ponude kompletne odgovore na što više zahteva u oblasti gradjevine. Prateći potrebe kupaca razvijamo svoje poslovanje prema tim zahtevima , koji su najčešće bili usmereni na građevinske materijale, pa i njihovu ugradnju. Ideja da se u svim prilikama izađe u susret klijentu uslovila je da u ponudu uvedemo veliki broj građevinskih usluga koje sada pružamo.

organizaciona šema

Politika
Kvaliteta

Još od
2001. godine

Politika kvaliteta je sastavni i bitan deo naše ukupne poslovne politike i strategije, a određena je jasno postavljenim ciljevima kvaliteta i prilagođena samoj organizaciji društva.

Nastojimo da stvorimo i održimo reputaciju lidera u poslovanju, proizvodnji kvalitetnijih proizvoda, pravovremenih i efikasnijih usluga našim korisnicima sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja.

Osnovna načela Politike kvaliteta Galex d.o.o. Rača su:

  • -poštovanje zahteva standarda ISO 9001:2008, zakona i tehničkih propisa kojim je uređena naša delatnost,
  • -unapređenje odnosa sa dobavljačima i uspostavljanje partnerske saradnje sa ciljem kontinuiranog i kvalitetnog snabdevanja,
  • -uspostavljanje kvalitetnih radnih odnosa i odnosa pripadnosti kompaniji u kojoj će svi zaposleni razumeti svoje zadatke, ovlašćenja i odgovornosti,
  • -kvalitet i pouzdanost proizvoda i usluga mora u potpunosti ispunjavati zahteve, potrebe i očekivanja kupaca,
  • -unapređenje kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodioca svih nivoa i predstavlja kontinuiran proces postizanja i održavanja kvaliteta proizvoda i usluga, u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti.

Politika kvaliteta predstavlja osnov za ponašanje svih zaposlenih i pruža smernice za izgradnju i razvoj Sistema menadžmenta kvalitetom.

Sarađujte
sa nama

Uz nas kroz 21. vek

Kontaktirajte nas putem email adrese.

office@galex.rs

Naš
tim za izvođenje radova

#galexteam

62

Završenih projekata

35

Završenih stambeno-poslovnih objekata

64

Trenutno zapošljenih

30

Zadovoljnih klijenata

Poštovanje ISO:9001
standarda

Galex Rača

Galex
vesti

Vesti o gradjevinarstvu
2019/20

Klinički centar Srbije

Za vise fotografija kliknite na tekst iznad

Galex je otpočeo izgradnju i rekonstrukciju Kliničkog centra Srbije

2019/20

Stomatološki fakultet

Za vise fotograddija kliknite na tekt iznad

Stomatološki fakultet u Beogradu

2019/20

Stambeni objekat Kragujevac

Za vise fotografija kliknite na tekst iznad

Galex je otpočeo izgradnju stambenog objekta u Kragujevcu

2019/20

Predškolska ustanova "Naša radost" Rača

Za vise fotografija kliknite na tekst iznad

Izgradnja i rekonstrukcija predškolske ustanove "Naša radost" Rača

2019/20

Zgrada prehrambene industrije proizvodni pogon sa hladnjačom i silosima Novi Sad

Za vise fotografija kliknite na tekst iznad

Investitor DON DON Beograd

2020

Stambeno - poslovni objekat u Rači

Za više fotografija kliknite tekst iznad!

Naša adresa:

Vojvode Pavla Cukića, 6 Rača
034-751-258
+381637795711
office@galex.rs