Usluge
koje pružamo

Galex doo

GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI

 • Zemljani radovi
 • Tesarski radovi
 • Armirački radovi
 • Betonski radovi (nearmirani,armirani i prednapregnuti)
 • Montažerski radovi

INSTALATERSKI RADOVI

 • Instalacije vodovoda (instalacije pitke i protivpožarne vode)
 • Instalacije kanalizacije (instalizacije fekalne kanalizacije , kišne kanalizacije i tehnološke kanalizacije)
 • Elektro-instalacije (instalacije jake struje, instalacijeslabe struje)
 • Termo-tehničke instalacije (instalacije krejanja i klimatizacije)
 • Procesne instalacije
 • ZAVRŠNI (ZANATSKI) RADOVI

  • Izolaterski radovi
  • Teracerski radovi
  • Kamenorezački radovi
  • Keramičarski radovi
  • Podopolagački radovi
  • Parketarski radovi
  • Fasaderski radovi
  • Gipsarski radovi
  • Molerski radovi
  • Farbarski radovi
  • Tapetarski radovi
  • Limarski radovi
  • Bravarski radovi
  • Stolarski radovi
  • Roletnarski radovi
  • Staklorezački radovi
  • Radovi na antikorozivnoj zaštiti

  ARMIRAČKI RADOVI

  • Prodaja RA i GA obrađene i neobrađene armature
  • Obrada armature po specifikaciji i doprema na mesto ugradnje
  • Izrada armaturnih koševa van mesta ugradnje i transport
  • Vezivanje i ugradnja armature na gradilištu

  Tesarski radovi

  • Izrada oplate svih tipova i betonskih elemenata
  • Izrada drvenih konstrukcija i krovova

  Bravarski radovi

  • Izrada čeličnih nosača do 15m dužine,transport i ugradnja
  • Izrada AK zaštite i bojenje profila
  • Montaža elemenata na gradilištu

Naša adresa:

Vojvode Pavla Cukića, 6 Rača
034-751-258
+381637795711
office@galex.rs