Naši građevinski projekti

Ponosni smo na svaki naš projekat i zahvalni smo na ukazanom poverenju države Srbije i naših građana. 

?

Klinički centar

Galex je u 2019/2020 otpočeo izgradnju i rekonstrukciju Kliničkog centra Srbije.

Stomatološki fakultet

Galex izvodi radove na rekonstrukciji Stomatološkog fakulteta u Beogradu, 2019/2022.

Kazneno popravni zavod

Galex je izvodio kompletne radove na KPZ-u na lokaciji u Kragujevcu.

Predškolska ustanova

Galex-u je poverena izgradnja i rekonstrukcija vrtića za decu “Naša radost” iz Rače. Galex izvodi radove sa svojim timom u periodu 2019/2020 god.

Proizvodni pogon

Galex izvodi radove na zgradi prehrambene industrije sa proizvodnim pogonom, hladnjačom i silosima. Lokacija Novi Sad, period 2019/2020. god.

Stambeno-poslovni prostor

Galex je u Rači započeo još jedan projekat izgradnje stambeno poslovnog kompleksa. Radovi na ovoj zgradi su počeli u 2020 god.

Stambeni objekat

Galex izvodi radove na stambenom objektu u Kragujevcu od 567 m2 u periodu 2019/2022 godine. Svi radovi su završeni u predviđenom roku.

Stambeni objekat

U Beogradu Galex započinje izgradnju još jednog objekta u Ravaničkoj ulici, gde smo angažovani za izvođenje grubih radova.

Stambena porodična vila

Galex je angažovan na izgradnji porodične vile na Gružanskom jezeru što je još jedan dokaz da za nas nema samo velikih projekata.

Imate neku ideju za projekat?

Hajde da gradimo!

PREUZMI KATALOG