Usluge

Mi Vam nudimo široki spektar usluga u oblasti građevinskih radova.

Naša specijalnost su: sve vrste grubih radova, instalerskih, zanatskih, armiračkih, tesarskih i bravarskih radova.

Grubi radovi

Priprema terena za izvođenje građevinskih radova.

Instalerski radovi

Vodovodne, kanalizacione, termo-tehničke i elektro instalacije.

Zanatski radovi

Specijalizovani smo za izvođenje svih zanatskih radova.

Armirački radovi

Prodajemo i ugrađujemo RA i GA obrađene i neobrađene armature.

Tesarski radovi

Izrada drvenih konstrukcija, oplata i krovova.

Bravarski radovi

Izrada čeličnih nosača do 15m dužine, transport i ugradnja.

Naša kompanija pored usluga građevinskih radova, veoma uspešno upravlja sa stovarištem građevinskog materijala. Možemo se slobodno pohvaliti da usled svih kriza i potresa na tržištu, stabilno poslujemo i u mogućnosti smo da podmirimo sve trenutne potrebe naših klijenata.

Dopremamo materijal na adresu kupca i radimo istovar robe. Uz GALEX d.o.o. možete biti sigurni da ste izabrali partnera u poslu koji poštuje zahteve i rokove svojih klijenata.

Nekoliko reči o procesu gradnje

Zašto su faze izgradnje važne?
Izgradnja objekta se uvek odvija u fazama. Svaka gradnja podeljena je u pet celina, koje se nastavljaju jedna na drugu. Stabilna i čvrsta građevina zavisi od kvaliteta izvođenja svake faze izgradnje, pa je vrlo važno da je svaka pažljivo isplanirana. Zbog toga, toplo preporučujemo prisustvo arhitekte tokom celog procesa gradnje, proverene građevinske izvođače i, svakako, građevinskog nadzornika. Cena izgradnje objekta zapravo je zbir svih pojedinačnih radova i usluga koji se mogu odrediti u procentima. Cena i vreme utrošeni za pojedine faze izgradnje takođe zavise od izabranog sistema gradnje (zidanje/skeletna gradnja).

NAPOMENA:

Izvedeni troškovi su samo informativnog karaktera, a za svaku precizniju analizu potrebno je uraditi profesionalni biznis plan.

  • Troškovi faze 1. 5% 5%
  • Troškovi faze 2. i 3. 42% 42%
  • Troškovi faze 4. i 5. 53% 53%

Izvor: Analiza i tekst Daibau Magazin

Početak 1. faze gradnje

Nakon što uredite svu projektnu dokumentaciju, kada imate građevinsku dozvolu i projekt za izvođenje, možete početi s prvim radovima, koji su deo 1. faze izgradnje. Prva faza gradnje uključuje sve što je potrebno za pripremu terena i gradilišta. Takođe uključuje kolčenje mesta budućeg objekta i iskop građevinske jame. Tu dolaze još gradnja temelja, odnosno, postavljanje pojasnog temelja ili temeljne ploče, u zavisnosti od projekta. Zemljani radovi i postavljanje temelja objekta čine oko 5% ukupnih troškova izgradnje.

Građevinske faze 2. i 3.

U sledećim fazama izgradnje dolaze na red radovi koji se nastavljaju na zemljane iz 1. faze. Druga i treća faza izgradnje uključuju izlivanje podrumske ploče, konstrukciju spratova te podizanje potkrovlja i krovne konstrukcije. U trećoj fazi se završavaju svi poslovi na krovu. Druga i treća faza izgradnje predstavljaju oko 42% ukupnih troškova. Najveći troškovi druge i treće faze novogradnje su strukturni elementi, zidovi i plafoni – negde oko 32% za obe faze.

Završne faze 4. i 5.

Najveći deo troškova čine četvrta i peta faza izgradnje, što ukupno iznosi 53%. Ove dve faze uključuju sve instalacije, izlivanje podova, postavljanje stolarije, fasade i malterisanje unutrašnjosti kao i ostale zanatske radove kojima se objekat sprema za useljenje. Instalacije tu imaju najveći udeo – čak 11%. Međutim, završne faze su kruna kvalitetno i profesionalno izvedenih početnih faza izgradnje. Takođe je važno znati da cela gradnja, zapravo, troškovi i vreme neophodni za svaku fazu u velikoj meri zavise od izbora načina gradnje.

Povezane usluge

Grubi građevinski radovi

Priprema terena za izvođenje građevinskih radova je najvažnija, jer dobra priprema je pola obavljenog posla. Naša kompanija je tehnološki dobro opremljena za izvođenje svih grubih građevinskih radova u koje spadaju: Zemljani radovi, tesarski radovi, armirački radovi, betonski radovi (nearmirani, armirani i prednapregnuti) i sve vrste montažerskih radova. Posedujemo svu opremu i mašine koje su neophodne da bi se radovi izveli stručno i profesionalno.

Bravarski radovi

Izrada čeličnih nosača do 15m dužine, transport i ugradnja, izrada AK zaštite i bojenje profila, montaža elemenata na gradilištu.

Armirački radovi

Prodajemo i ugrađujemo RA i GA obrađene i neobrađene armature. Izrađujemo armaturne koševe van mesta ugradnje i vršimo transport.

Zanatski radovi

Zanatske radove obavljaju timovi majstora različitih profila i ovi radovi se izvode u završnoj fazi izgradnje objekta kao što su: Izolaterski radovi, teracerski radovi, kamenorezački radovi, keramičarski radovi, podopolagački radovi, parketarski radovi, fasaderski radovi, gipsarski radovi, molerski radovi, farbarski radovi, tapetarski radovi, limarski radovi, bravarski radovi, stolarski radovi, roletnarski radovi, staklorezački radovi i radovi na antikorozivnoj zaštiti.

Instalerski radovi

Sve radove obavaljamo veoma stručno i za nih su potrebna specifična znanja iz različitih segmenata instalaterskih radova, a u njih spadaju: Instalacije vodovoda (instalacije pitke i protivpožarne vode), instalacije kanalizacije (instalacije fekalne kanalizacije, kišne kanalizacije i tehnološke kanalizacije), elektro-instalacije (instalacije jake struje, instalacije slabe struje), termo-tehničke instalacije (instalacije grejanja i klimatizacije), procesne instalacije. Standardizacija svih radova je uključena u procesu postavke instalacija.

Tesarski radovi

Izrada oplate svih tipova i betonskih elemenata.
Izrada drvenih konstrukcija i oplata krovova.